కొత్త ట్రాఫిక్ జరిమానాలు | చాయ వాలా అవతారం ఎత్తిన మమతా బెనర్జీ https://youtu.be/5foZZ4hX4dM ఫేసుబుక్ విలేకరి అవతారం ఎత్తిన పద్మ https://youtu.be/DZtkI0pl-7E వాననీళ్లతో కొత్త దందా షురుచేసిన చంద్రవ్వ https://youtu.be/8C6rSJz9aVo ► Subscribe to V6 News Telugu : Youtube at http://goo.gl/t2pFrq ► Like us on Facebook : http://www.facebook.com/V6News.tv ► Follow us on Instagram : https://www.instagram.com/v6newstelugu/ ► Follow us on Twitter : https://twitter.com/V6News ► Visit